Carrer de la Pau, 50 17244 Cassà de la Selva (Girona)

Política de qualitat

18-05-2024
Política de qualitat

Política de qualitat

L'activitat que es considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 és:

Instal·lació i manteniment de:

  • Sistemes de seguretat
  • Sistemes de detecció i alarma d'incendis
  • Extintors d'incendis
  • Sistemes de boques d'incendi equipades
  • Sistemes de senyalització luminiscent

La declaració de Política recull com a línies mestres:

1. Compromís en complir els requisits aplicables, inclosos els legals.

2. Amb anàlisi de context realitzat i a partir de línies estratègiques definides, s'han determinat els objectius de l'empresa dels quals s'han difós en tots els nivells de la nostra estructura.

3. Implantar els indicadors de qualitat, així com realitzar un seguiment de l'nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

4. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.

5. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

6. Compromís per a la millora contínua de el sistema de gestió implantat a l'empresa.

7. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

La Política es manté a el dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions al sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.

Contacta amb nosaltres
Whataspp